മലയാളം വിക്കിസംഗമം 2010

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മൂന്നാമത് സംഗമം 2010 ഏപ്രിൽ 17നു്  രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻ‌സസ്, കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ചു് നടന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 500 ലേഖനങ്ങളടങ്ങുന്ന സിഡിയുടെ പ്രകാശനവും ‘വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രാദേശികതയും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാറും സംഗമത്തോടൊപ്പം നടന്നു.  85 പേർ സംഗമത്തിൽ പെങ്കെടുത്തു

17-ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ സംഗമത്തിന്റെ റെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രതീഷ് എസ്, ജിതേഷ് ഇ.ജെ. എന്നിവർ റെജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു. പരിചയപ്പെടലായിരുന്നു ആദ്യ കാര്യപരിപാടി. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളോടൊപ്പം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനെപ്പറ്റിയും വിക്കിയിൽ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഓരോ വിക്കിപീഡിയന്മാരും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സംസാരിച്ചു.

അതിനുശേഷം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സിസോപ്പായ രമേഷ് എൻ.ജി. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയേയും സഹോദരസംരംഭങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന  ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ വിക്കിപീഡിയകളുടെ സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച രമേഷ് അവയിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്കുള്ള സ്ഥാനത്തേക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. പേജ് ഡെപ്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്ന കാര്യം രമേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തേക്കുറിച്ചും സിസോപ്പ്, ബ്യൂറോക്രാറ്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളേക്കുറിച്ചും ചിലർ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു.

അതിനുശേഷം പകർപ്പാവകാശങ്ങളേക്കുറിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ മുൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റും സിസോപ്പുമായ വി.എസ്. സുനിൽ സംസാരിച്ചു. വിവിധ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ്, ഗ്നു ലൈസൻസുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അനുമതികളും വിക്കിയിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമാവില്ല എന്നത് സുനിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങളുടെ ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയേക്കുറിച്ചും അത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളേക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളേക്കുറിച്ചും പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പാവകാശത്തേക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള വിവിധ സംശയങ്ങൾ സുനിൽ, മഞ്ജിത് എന്നിവർ ചേർന്ന് ദുരീകരിച്ചു. ചിത്രങ്ങളുടെ ലൈസൻസിങ് പ്രക്രീയകളും നിബന്ധനകളും കൂടുതൽ ലളിതാമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിക്കിപദ്ധതികൾ അഥവാ വിക്കിപ്രൊജക്റ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സിസോപ്പായ സിദ്ധാർത്ഥൻ നടത്തിയ ക്ലാസായിരുന്നു അടുത്തത്. വിക്കിയിൽ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുന്നതിനും വിക്കിപദ്ധതികൾ സഹായകരമാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു. ലേഖനങ്ങൾ ക്രമീകൃതമായി വർഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള “വർഗ്ഗം പദ്ധതി”, മായ്ക്കെപ്പെടുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളെ കുറവുകൾ തീർത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള “ലേഖന രക്ഷാ സംഘം”, ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ തുടക്കമിടുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന “ജ്യോതിശാസ്തം പദ്ധതി” എന്നിവയെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിക്കിപദ്ധതികൾക്ക് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ വിക്കിപദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധാർത്ഥൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഏവരുടേയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മുൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റായ മഞ്ജിത് കൈനിക്കര മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സഹോദരസംരംഭങ്ങളേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിനിഘണ്ടു, വിക്കിപാഠശാല, വിക്കിചൊല്ലുകൾ എന്നീ വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളേപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തകർ കുറവായതിനാൽ ഇവയുടെ വളർച്ച പൊതുവെ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിക്കിചൊല്ലുകളും വിക്കിപാഠശാലയും ഇപ്പോഴും ശൈശവദശയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങളെഴുതാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ വിക്കിസംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകുമെന്നും മഞ്ജിത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിക്കിപീഡിയയിലെ പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്ലാസുകളാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റായ ഷിജു അലക്സ് വിക്കിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിചയപ്പെടുത്തി. വിക്കിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ തിരയുന്നതിനേക്കുറിച്ചും വിക്കിതാളിലെ വിവിധ ടാബുകളായ ലേഖനം, സംവാദം, നാൾവഴി, തലക്കെട്ട് മാറ്റം എന്നിവയേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് – ഫൊണറ്റിക് രീതികളേക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയ ഷിജു, പുതുതായി ടൈപ്പിങ് പഠിക്കുന്നവർ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ആ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വിക്കി തിരുത്തൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സെഷന് മലയാളം വിക്കി സിസോപ്പായ അനൂപ് നാരായണൻ നേതൃത്വം നൽകി. വിക്കിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തുന്നത് എങ്ങങ്ങനെയെന്നും അനൂപ് വിശദമാക്കി. ഒരു വിക്കി ലേഖനത്തിന്റെ ഘടനയും അതിലുപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റിങ് രീതികളും അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി. സംഗമം നടക്കുന്ന രാജഗിരി കോളേജിനേക്കുറിച്ചുള്ള  ലേഖനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനൂപ് വിക്കി എഡിറ്റിങ് പഠിപ്പിച്ചത്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 500 ലേഖനങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന സിഡിയുടെ പ്രകാശനമായിരുന്നു അടുത്ത കാര്യപരിപാടി.  പ്രകാശനത്തിന് മുമ്പായി ഷിജു അലക്സ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഈ അഭിമാന നേട്ടത്തേക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കികളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉദ്യമം. ലോകമൊട്ടാകെത്തന്നെ ലേഖനങ്ങൾ സിഡി രൂപത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ആറാമത്തെ വിക്കിപീഡിയയാണ് നമ്മുടേത്. സിഡിക്കു വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ, പുറംചിത്രം രൂപകല്പന ചെയ്ത ഹിരൺ വേണുഗോപാലൻ, ലേഖനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്തവർ എന്നിങ്ങനെ പലരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായത്. സമയക്കുറവും പല വിക്കിപീഡിയന്മാരുടെയും നിസ്സഹകരണവും മൂലം ഈ പദ്ധതി നടക്കുമോ എന്ന് പലതവണ സംശയം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഷിജു പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ സിഡി പുതിയ വിക്കി ഉപയോക്താവായ ആനീസിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഐടി@സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ അൻ‌വർ സാദത് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

“വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രാദേശികതയും” എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഗമത്തിന്റെ അവസാനമായി നടന്നു. എല്ലാം പങ്കിടുന്ന ലോകം ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്ന ധാരണ, അറിവ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അൻ‌വർ സാദത് പറഞ്ഞു. എസ്.സി.ആർ.ടി. വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിക്കിപീഡിയയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം സംഗമങ്ങൾ ഇനിയും നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച അദ്ദേഹം അതിനായി ഐടി@സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തകനും സ്പേസ് പ്രതിനിധിയുമായ വിമൽ ജോസഫ് അതിനുശേഷം സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവത്കരണത്തിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് കൂടുതൽ അവസരവും അധികാരവും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലാഭേച്ഛയോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ ചെറുഭാഷകളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. പ്രശസ്ത അനിമേറ്ററായ നീന പാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട “കോപ്പിയിങ് ഇസ് നോട്ട് തെഫ്റ്റ്” എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്രസ്ഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും വിക്കിസംരംഭങ്ങളുടെയും പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്ന അടിസ്ഥാനതത്വത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. വിക്കിപീഡിയ സിസോപ്പായ സിദ്ധാർത്ഥനാണ് സെമിനാറിൽ അവസാനമായി സംസാരിച്ചത്.

സ്പേസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസണും വിക്കിസമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുനിലും നന്ദിപ്രകാശനം നടത്തി. നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടടുത്തുതന്നെ വിക്കിസംഗമം സമാപിച്ചു.

ഇടതു നിന്ന്, നിൽക്കുന്നവർ: അറയിൽ പി ദാസ് (user:Arayilpdas), സുജിത് പ്രഭാകർ (user:Sahridayan), നവീൻ പി.എഫ്.(user:Naveenpf), ടിനു ചെറിയാൻ(user:Tinucherian), അനൂപ് നാരായണൻ (user:Anoopan) ഇരിക്കുന്നവർ:വി.എസ്. സുനിൽ(user:Vssn), ജിതേഷ് ഇ.ജെ.(user:Jithesh e j), സിദ്ധാർത്ഥൻ(user:Sidharthan), രമേഷ് എൻ.ജി.(user:Rameshng) തറപ്പാർട്ടീസ്: അനീഷ് ജോസ് (user:Anee jose), പ്രതീഷ് എസ്.(user:S.pratheesh), ഷിജു അലക്സ് (user:Shijualex), അഭിഷേക് ജേക്കബ് (user:Abhishek Jacob)

———————————–
മീറ്റ് നടന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയായി ഞാനിത് എഴുതുന്നു. മടി, ഉറക്കം തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോഴാണ് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയത്.

കുതിരാനിൽ ഒരു പണ്ടാറം പിടിച്ച ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടതിനാൽ 2 മണിക്കൂർ വൈകിയേ എനിക്ക് മീറ്റിനെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെഷനുകൾ നഷ്ടമായി. റിപ്പോർട്ടെഴുതുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പിന്നീടുള്ള സെഷനുകളിലെല്ലാം ഞാൻ നോട്സ് കുറിച്ചെടുത്തിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തീട്ട് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്തോം കുന്തോം പിടികിട്ടുന്നില്ല 😦 എന്റെ ഷോട്ട് ഹാന്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേഡ് അല്പം കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു.  പിന്നെ ഓർമയുടെയും ഭാവനയുടേയും സഹായത്താലാണ് ‘ഇന്നാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു…അങ്ങനെ പറഞ്ഞു’ എന്നൊക്കെ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അരുടെയെങ്കിലും മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടേൽ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചുകള 🙂

പത്രവാർത്ത കണക്കിന് ഇത്രേം എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കുറേ പാടുപെട്ടു. എഴുതിവരുമ്പോൾ പുട്ടിനിടയിൽ തേങ്ങാപ്പീരയിടും പോലെ ഇടക്കിടെ ഓരോ കൂത്തറത്തരം എഴുതിവക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രലോഭനം!

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: അറയിൽ പി. ദാസ്, മഞ്ജിത് കൈനിക്കര, രഞ്ചിത് കെ. അവറാച്ചൻ

പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ
Advertisements